Chính sách

Đây là blog cá nhân chia sẻ kiến thức về lãi suất ngân hàng của Lowe,  Khi bạn đọc tham gia vào blog cá nhân này vui lòng đọc hết và tuân thủ điều khoản mà chúng tôi đưa ra như sau:

Không cấp nhận conment mang tính chất spam, xây dựng liên kết, có chứa keyword trong phần tên (Chỉ được lấy với tên cá nhân, khuyến khích sử dụng tên thật)

Cho phép đặt link commnet, tuy nhiên links phải hướng tới người dùng và link liên quan tới nội dung của bài viết

Cho phép khách hàng guest post, tuy nhiên chỉ đc viết bài liên quan tới chủ đề lãi suất ngân hàng, bài viết không được vi phạm pháp luật, luật thông tin truyền thông, vi phạm văn hóa đạo đực,.. Cho phép chèn link bài viết nhưng không quá 2link/bài. Bài viết không được copy, phải viết mới 100%

Xin cảm ơn!